Altiparmaković, Jovan

advokat

Izabran za narodnog poslanika na listi Milana Stojadinovića na izborima 1938. godine za bitoljski srez. 

Izvori

Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije, Godina 8, Knjiga 1. Sastanak Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije držan 16. januara 1939. godine u Beogradu. Beograd 1939.