Ulmanski, Milan

pravnik, ministar, generalni direktor "Šipada" iz Sarajeva

Ministar šuma i rudnika u vladi Nikole Uzunovića (1934). Izabran za narodnog poslanika na listi Milana Stojadinovića na izborima 1938. godine za bugojnski srez. 

Izvori

Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije, Godina 8, Knjiga 1. Sastanak Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije držan 16. januara 1939. godine u Beogradu. Beograd 1939.