Efendić, Hamid H.

advokatski pripravnik

Izabran za narodnog poslanika na listi Milana Stojadinovića na izborima 1938. godine za gračanički srez.