Todorović, Todor S.

zemljoradnik

Izabran za narodnog poslanika na listi Bogoljuba Jevtića na izborima 1935. godine za zaječarski srez.  

Izvori

Statistika izbora narodnih poslanika za Narodnu Skupštinu Kraljevine Jugoslavije izvršenih 5. Maja 1935. godine, Beograd: Štampa Državne štamparije Kraljevine Jugoslavije, 1938.