Badžak, Milan Lj.

bankarski činovnik

Izabran za narodnog poslanika na listi Bogoljuba Jevtića na izborima 1935. godine za mladenovački srez. Ponovo je izabran za narodnog poslanika u istom srezu 1938. na listi Milana Stojadinovića kao i u gročanskom srezu.

Izvori

Statistika izbora narodnih poslanika za Narodnu Skupštinu Kraljevine Jugoslavije izvršenih 5. Maja 1935. godine, Beograd: Štampa Državne štamparije Kraljevine Jugoslavije, 1938.

 

Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije, Godina 8, Knjiga 1. Sastanak Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije držan 16. januara 1939. godine u Beogradu. Beograd 1939.