Trbusić, Damnjan

Kandidat borbaša u Gorskom srezu Vardarske banovine na izborima 1938. godine. Izabran je za narodnog poslanika, nakon čega je prešao u JRZ.

Izvori

Arhiv Jugoslavije, Jugoslovenska narodna stranka "Borbaši", Fond broj 307.