Ercegovac, Bogdan

viši činovnik u penziji

Izabran za narodnog poslanika na listi Bogoljuba Jevtića na izborima 1935. godine za glinski srez. Ponovo izabran u istom srezu ali na listi Milana Stojadinovića 1938. godine.

Izvori

Statistika izbora narodnih poslanika za Narodnu Skupštinu Kraljevine Jugoslavije izvršenih 5. Maja 1935. godine, Beograd: Štampa Državne štamparije Kraljevine Jugoslavije, 1938.

 

Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije, Godina 8, Knjiga 1. Sastanak Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije držan 16. januara 1939. godine u Beogradu. Beograd 1939.