Auer, Ljudevit

(1892-1973)

doktor pravnih nauka, advokat i javni beležnik

Biran za narodnog poslanika Kraljevine Jugoslavije 1931. i 1935. godine kao kandidat Jugoslovenske nacionalne stranke, ministar socijalne politike i fizičke kulture u vladi Bogoljuba Jevtića i ministar pravde u vladi Milana Stojadinovića. Potpisnik Konkordata sa Vatikanom u ime Kraljevine Jugoslavije.

Izvori

Statistika izbora narodnih poslanika za Narodnu Skupštinu Kraljevine Jugoslavije izvršenih 5. Maja 1935. godine, Beograd: Štampa Državne štamparije Kraljevine Jugoslavije, 1938.