Tišma, Vladimir

iniženjer

Izabran za narodnog poslanika na listi Bogoljuba Jevtića na izborima 1935. godine za donjo-lapčki srez. 

Izvori

Statistika izbora narodnih poslanika za Narodnu Skupštinu Kraljevine Jugoslavije izvršenih 5. Maja 1935. godine, Beograd: Štampa Državne štamparije Kraljevine Jugoslavije, 1938.