Anđelinović, Budislav Grga

(1886-1946)

advokat, senator

Višestruki narodni poslanik Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslavije. Član Demokratske stranke do 1928. godine i Organizacije jugoslovenskih nacionalista (ORJUNA). Jedan od osnivača Jugoslovenske nacionalne stranke. Ministar građevina i poslanik Kraljevine Jugoslavije u Čehoslovačkoj i Austriji. Izabran za narodnog poslanika na listi Bogoljuba Jevtića na izborima 1935. godine za splitski srez. 

Izvori

Statistika izbora narodnih poslanika za Narodnu Skupštinu Kraljevine Jugoslavije izvršenih 5. Maja 1935. godine, Beograd: Štampa Državne štamparije Kraljevine Jugoslavije, 1938.